Starší články - archiv


Zápis z 31. zasedání Školské rady
Zápis z 31. zasedání Školské rady    

Poslední změna: 4.6.2020

Zápis z 30. zasedání Školské rady
Přítomni: Ing. Alice 

Poslední změna: 27.2.2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY - provoz naší školy v červnu
Organizační pokyny pro ročníky, které nekončí studium v tomto školním roce  

Poslední změna: 30.5.2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY - provoz školní jídelny
Na základě metodického materiálu vydaného MŠMT dne 30. 4. 2020 platí pro stravování žáků středních škol (žáci posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria) následující:   

Poslední změna: 25.5.2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY - provoz domova mládeže
Ochrana zdraví a provoz domova mládeže SŠZP v měsíci červnu 2020 V případě zájmu o ubytování na DM SŠZP je žák povinen se nahlásit do 26.5. 2020.  Při ubytování musí předložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

Poslední změna: 22.5.2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY - maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, přijímací zkoušky
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené kolegyně a vážení kolegové,  nejdříve bych vám všem chtěl poděkovat 

Poslední změna: 21.5.2020

Změny cen stravování
S platností od 1.5.2020 jsou ceny stravování ve školní jídelně následující: Oběd cizí strávníci na jídelně i do kastrůlku - 80 Kč  Oběd 

Poslední změna: 15.5.2020

Poučení o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí
Vážený uchazeči, dne 22. 4. 2020 Vám bylo zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, příslušného oboru z důvodu naplnění kapacity oboru. Proti tomuto rozhodnutí nebylo možné podat odvolání. Vzhledem k tomu, 

Poslední změna: 13.5.2020

[prvni]    2/91    [další]    [poslední]

přejít na:  

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech