KURZ CARVINGU


Na naší škole probíhá dvoudenní kurz carvingu - vy°ezávání zeleniny a ovoce pro ×áky SO gastronomie a ×áky UO kucha°-Ŕíšník pod vedením mistra oboru a vítýze Svýtové kucha°ské olympiády IKA v kat. kucha°ské artistiky Lu´ka Procházky.