Aktuální informace k 8. 3. 2021 - přijímací řízení pro školní rok 2021-2022


V kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022, která ředitel školy uveřejnil dne 27. ledna 2021, se uvádí:

že v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání 41-41-M/01 agropodnikání, 65-41-L/01 gastronomie a 64-41-L/51 podnikání, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o nekonání jednotné přijímací zkoušky na tyto obory.

Ředitel školy uvádí, že se bude konat jednotná přijímací zkouška na všechny studijní obory i obor nástavby.

Prosím, sledujte webové stránky školy, abyste zaznamenali případná rozhodnutí Ministerstva školství.

Klatovy 8. 3. 2021                                            Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy