Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 2021


Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek.

Témata zkoušek jsou umístěna v listinné podobě v každé maturitní třídě a zároveň na intranetu L:\Maturity\Temata_2021.
Dále pak v týmu třídy v Microsoft Teams.

 

Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy