Metodik prevence sociálně patologických jevů


Metodičkou prevence je od 3.9.2012 Mgr. Šárka Niklová.