Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Kurz zemědělce


Tiskopis: Přihláška na kurz zemědělce

Zde ke stažení: Přihláška na kurz 

Poslední změna: 19.5.2023

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 2022/23 - od října 2022

Naše škola byla v prosinci roku 2002 akreditována jako Stálá vzdělávací základna Ministerstva zemědělství. V rámci této akreditace je vyučován Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro 

Poslední změna: 10.6.2022

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 2020 - od října 2020

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností schválen Mze č.j.37061/2008-18010 ze dne 23.10.2008   Cíl vzdělávací akce  

Poslední změna: 10.9.2020

ZAHÁJENÍ KURZU pro výkon obecných zemědělských činností 2018/19

                                                   Kurz bude zahájen dne 13. října 2018 v 8 hodin 

Poslední změna: 8.10.2018

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 2018/19

Naše škola byla v prosinci roku 2002 akreditována jako Stálá vzdělávací základna Ministerstva zemědělství. V rámci této akreditace je vyučován Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro 

Poslední změna: 12.9.2018

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Naše škola byla v prosinci roku 2002 akreditována jako Stálá vzdělávací základna Ministerstva zemědělství. V rámci této akreditace je vyučován Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro 

Poslední změna: 26.8.2018


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech