Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech
Úvodní stránka » VYBAVENÍ ŠKOLY  » Centrum odborného výcviku CŽV  

obrázek Prezident republiky Václav Klaus slavnostně otevírá Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání.

Dne 14. 6. 2011 bylo slavnostně otevřeno Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech. U příležitosti návštěvy prezidenta Václava Klause s chotí v Klatovech se v areálu Střední školy zemědělské a potravinářské konalo setkání s občany, následně prezident republiky Václav Klaus slavnostně přestřihl pásku v nově vybudovaném Centru odborného výcviku. Následovalo setkání se žáky školy ve společenském sále.

Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech se začalo budovat v květnu 2009, práce byly dokončeny v prosinci 2010. Součástí Centra jsou učňovské pekařství a cukrářství s prodejnou a restaurace s ubytováním. Vybudováním Centra došlo k vytvoření kvalitního zázemí pro žáky učebního oboru kuchař-číšník, cukrář, pekař a studijního oboru ekonomika a podnikání se zaměřením na management gastronomie a hotelnictví, resp. management potravinářských výrob a studijního oboru gastronomie. Jednoznačně došlo ke zkvalitnění zázemí pro výuku těchto oborů.  


Poslední změna: 29.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech