Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Přijímací řízení


Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2023-2024
Obory a počty přijímaných žáků    

Poslední změna: 30.1.2023

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022-23
Dne 20. 6. 2022 se koná druhé kolo přijímacího řízení. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 10. 6. 2022. Přijímací řízení se bude konat na tyto obory (počet volných míst): Podmínky a kritéria přijímacího řízení jsou uvedena níže. STUDIJNÍ OBORY/počet volných 

Poslední změna: 25.5.2022

Přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2022-2023
Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci, na základě žádosti ředitele školy a následném souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu ředitel školy sděluje, že došlo k navýšení maximálního počtu přijímaných žáků do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023 u 

Poslední změna: 30.3.2022

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2022-2023
Obory a počty přijímaných žáků    

Poslední změna: 27.1.2022


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech