+420 376 326 280
Starší články - archiv


Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Poslední změna: 15.1.2021

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2021-2022
Obory a počty přijímaných žáků    

Poslední změna: 27.1.2021

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky – 2020/2021
V souvislosti se zněním vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (§ 

Poslední změna: 15.10.2020

Tiskopisy pro žáky a jejich zákonné zástupce

Všechny formuláře jsou aktuální a platné pro školní rok 2021/2022.

 
Poslední změna: 2.9.2018

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01), ŠVP Veřejnosprávní činnost

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST je 4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.      Žáci během studia získají přehled o administrativní práci v úřadech nejrůznějšího typu a přehled o právním 

Poslední změna: 25.8.2018

PODNIKÁNÍ (64-41-L/51), ŠVP Podnikání - denní forma

Podnikání je 2-leté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a vysvědčením o maturitní zkoušce. Školní vzdělávací program je určen pro absolventy 3-letých učebních oborů zakončených výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Studiem si žáci 

Poslední změna: 25.8.2018

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01), švp zemědělec-farmář

ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ je tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list.      Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec-farmář a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s 

Poslední změna: 25.8.2018

STUDINÍ OBOR AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01), ŠVP: Agropodnikání

AGROPODNIKÁNÍ je 4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.   Školní vzdělávací program agropodnikání vychází ze základů zemědělského vzdělávání. Povinné předměty doplňuje široká nabídka volitelných předmětů, které umožňují reagovat na změny v 

Poslední změna: 25.8.2018

[prvni]  stránkování, na začátek  2/97  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]

přejít na:  

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech