+420 376 326 280
Starší články - archiv


Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 26. 4. 2021
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána: - změna 

Poslední změna: 22.4.2021

Informace o povinnostech pro uchazeče o vzdělávání na naší škole (přijímací řízení)
Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci, na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-7 ze dne 6. 4. 2021 na základě čl. XVII. a Mimořádného opatření č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021: MSMT-4337/2021-7 ze dne 6. 4. 2021 na základě čl. XVII. Škola, která organizuje přijímací zkoušku, je povinna zveřejnit informace o 

Poslední změna: 14.4.2021

Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 19. 4. 2021
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci,  v souvislostí s epidemiologickou situací a mimořádným opatřením č. j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ředitel školy sděluje následující: s účinností ode dne 19. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz 

Poslední změna: 14.4.2021

Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,  v souvislostí s epidemiologickou situací ředitel školy sděluje následující: - žákům, kterým není zakázána osobní přítomnost na vzdělávání se ve škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud nemají příznaky onemocnění COVId – 19 a 

Poslední změna: 12.4.2021

Doplňkové a opravné komisionální zkoušky za 1. pololetí šk. roku 2020/21 v dřívějším termínu pro 3. ročníky učebních oborů

V příloze naleznete termíny pro vykonání komisionálních zkoušek pro doplnění klasifikace a termíny opravných komisionálních zkoušek za první pololetí školního roku 2020/2021 v dřívějším termínu pro žáky třetích ročníků učebních oborů. Zkoušky jsou nutnou podmínkou pro účast v červnovém termínu závěrečných zkoušek. Hodně zdaru!

 
Poslední změna: 8.4.2021

Informace ředitele školy ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 ze dne 23. 3. 2021
Ředitel školy vzhledem k nově vydanému opatření obecné povahy s č. j. MŠMT-3267/2021-3 týkající se konání maturitních zkoušek uvádí následující: MATURITY -          posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021  

Poslední změna: 23.3.2021

Informace ředitele školy ke konání příjímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021
Ředitel školy vzhledem k rozhodnutí MŠMT ze dne 15. 3. 2021 týkající se konání příjímacích zkoušek 

Poslední změna: 17.3.2021

Informace ředitele školy k průběhu vzdělávání ve 2. pololetí, ke konání závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021
Ředitel školy vzhledem k současné epidemiologické situaci a k opatřením obecné povahy Ministerstva školství č. j.: MSMT-3258/2021-1 

Poslední změna: 14.3.2021

[prvni]  stránkování, na začátek  2/99  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]

přejít na:  

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech