Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Dobrovolnické aktivity žáků


Mikulášské nadělování 2018

  Na středu 5. prosince vyšel v kalendáři svátek sv. Mikuláše, a tak jsme se opět převlékli za čerty, anděly a Mikuláše a vyrazili nadělovat. Tradičně jsme zavítali na MŠ a ZŠ Hálkovu, MŠ Sluníčko a Karafiát, Charitu – Domov pokojného stáří. Na 

Poslední změna: 10.12.2018

Dobrovolníci školy

Žáci SŠZP Klatovy již od roku 2004 podporují klienty Diakonie ČCE v Klatovech, pomáhají také seniorům z Domova pokojného stáří. Snaží se, aby se obě cílové skupiny cítily spokojeně na světě, aby měly pocit bezpečí, platnosti pro ostatní, možnosti spolupráce a důležitosti pro společnost. Záběr společných činností je opravdu bohatý. Společná setkání se 

Poslední změna: 26.8.2018

Návštěva Matějské pouti 2016

V pondělí 14. 3. 2016 jsme se tradičně zúčastnili Matějské pouti. Zde jsou věnované čtyři hodiny na všech atrakcích zdarma lidem s handicapem, dětem z dětských domovů a v neposlední řadě i dobrovolníkům. Počasí nám přálo, tak jsme si mohli vyzkoušet všechny dostupné atrakce, kterých je zde umístěno na 120 domácích i zahraničích. A také se věnovat kamarádům z Diakonie ČCE, kteří na tuto akci rovněž 

Poslední změna: 17.3.2016

Velikonoční tvoření v kulturním domě Družba

Pedagožky se žákyněmi školy se zúčastnily velikonočního tvoření v Družbě. Děti měly možnost seznámit se s tradicemi Velikonoc: zdobení kraslic, pletení pomlázky, zdobení perníčků a vytváření velikonočních dekorací. Zároveň s tvořením zde probíhala výstava kraslic ze sbírek Anny Zelenkové. 

Poslední změna: 17.3.2016

Velikonoční tvoření na DM

Velikonoce na DM SŠZP začaly již na začátku března, kdy jsme se sešli s kamarády z Diakonie ČCE a jejich rodiči, se seniory z Charity u tvořivé činnosti. Paní Rendlová nás všechny zasvěcovala do tajů tvoření velikonočních vajíček. A to nejen malovaných, ale i vybrušovaných. Všichni jsme ocenili krásu kraslic a nezměrnou trpělivost a zručnost paní Rendlové. Opět nechyběla sladká tečka na závěr pro všechny 

Poslední změna: 6.3.2016

Společenské hry v Domově pokojného stáří

V úterý 16. února jsme navštívili Domov pokojného stáří. Sešli jsme se ke společnému hraní her (bingo, šachy, člověče, nezlob se…), ale i k vynikajícímu občerstvení, které si pro nás připravili senioři v Charitě. My jim návštěvu oplatíme 2.3., kdy jsou pozváni k nám do DM SŠZP k velikonočnímu 

Poslední změna: 22.2.2016

Čajovna 2016 - naši dobrovolníci

Po Novém roce jsme navštívili čajovnu s lidmi s handicapem.   Všichni jsme se na ně velice těšili. Setkali jsme se v hojném počtu. Hráli jsme stolní hry, pili čaje a krásně jsme si popovídali o vánočních svátcích. Ke konci jsme si udělali společnou fotografii na památku. Po příjemném posezení jsme se rozloučili, někteří z dobrovolníků šli doprovodit kamarády na autobus.  Těšíme se na další shledání.  K. Adamcová, V. Lesková, A. Lišková, H. Kratochvílová, K. Kurimčáková  

Poslední změna: 6.2.2016

Tříkrálová sbírka 2016

V úterý 12.1. jsme navázali na dlouholetou tradici spolupráce s Charitou na Tříkrálové sbírce. Podíleli jsme se na koledování v Bolešinech, kde se vybralo 7 309 Kč. Vykoledované finance se vrací na oblastní Charitu v Klatovech. Jsme rádi, že jsme v rámci dobrovolnictví přispěli dobré 

Poslední změna: 21.1.2016


  1/3  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]         přejít na:  
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech