+420 376 326 280
Maturita


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 2019
Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního 

Poslední změna: 29.9.2019

Podzimní termín ústní maturitní zkoušky

Profilová (ústní) maturitní zkouška na studijních oborech bude probíhat ve čtvrtek 19. září 2019 od 7:30 hodin.

 
Poslední změna: 5.9.2019

Stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek společné části a konkrétních termínů povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Ve smyslu vyhlášky č. 177/2009 Sb. ze dne 10. 6. 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve střeních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů stanovuji podle §2 odst. 7 konkrétní termíny ústních 

Poslední změna: 31.1.2019

Profilová maturitní zkouška

Profilové maturitní zkoušky proběhnou na naší škole ve dnech od 20. května do 27. května 2019 (viz rozpisy v příloze).

Společné zahájení ústní maturitní zkoušky budou mít žáci 4.AG v pondělí 20. května v 8:00 hodin v učebně 4.AG a žáci 4.EI ve čtvrtek 23. května v 8:00 hodin v učebně 4.EI.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne v pátek 31. května od 15. hodiny v sále školy. Absolventi budou mít sraz v sále školy již ve 14 hodin.

 
Poslední změna: 7.5.2019

Maturita jaro 2019 - nástavbové studium Podnikání

Zahájení ústní části matutitní zkoušky nástavbového studia proběhne ve čtvrtek 16. 5. 2019 v budově SŠZP Klatovy, Šmeralova 197 v učebně č. 21 v 7:40 hodin.
V příloze naleznete časový rozpis jednotlivých zkoušek žáků na dny 16. a 17. 5. 2019. Přejeme všem žákům hodně úspěchů.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení bude úspěšným studentům předáno v pátek 31. 5. 2019 od 15:00 hodin v sále školy.

 
Poslední změna: 14.5.2019

Jednotné zkušební schéma - maturitní zkouška - jaro 2019

Poslední změna: 14.3.2019

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 2018

Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek.

Témata zkoušek jsou umístěny v listinné podobě v každé maturitní třídě a zároveň umístěny na intranetu L:\Maturity\Temata_2019. 

 
Poslední změna: 30.9.2018

Termíny ústní maturitní zkoušky - podzim 2018

Podzimní profilová maturitní zkouška proběhne na naší škole ve čtvrtek 13. září 2018 (viz příloha)

 
Poslední změna: 6.9.2018


[prvni]  stránkování, na začátek  2/3  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]         přejít na:  
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech