Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Adaptační kurz HNAČOV
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Školní akce  » Seznamovací pobyt žáků 1. ročníků   » dokument

Dne 13. - 15. září 2023 vyrazili žákyně, žáci a s nimi pedagogové na adaptační kurz do Autokempu Hnačov, jehož náplní bylo mimo jiné posílit vztahy ve třídě a stmelit kolektiv.

Adaptační kurz byl rozdělen na 2 turnusy, turnus A pro žáky učebních oborů, turnus B pro žáky studijních oborů. Pro všechny zúčastněné byly připraveny Hnačovské hry bez hranic, což jsou soutěže mezi třídami, táborák, stezka odvahy, Cesta kolem rybníka a další aktivity a hry.

Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více, než ve škole.

                            
Poslední změna: 18.9.2023Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech