Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2024 - 2025
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Přijímací řízení   » dokument

Obory a počty přijímaných žáků

 

STUDIJNÍ OBORY

Název ŠVP

Počet žáků

Forma studia

41-41-M/01 Agropodnikání

Agropodnikání

60

denní

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Informatika a ekonomika v podnikání

30

 denní

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

30

denní

65-41-L/01 Gastronomie

Gastronomie

30

denní

UČEBNÍ OBORY

 

 

 

29-56-H/01 Řezník - uzenář

Řezník - uzenář

15

denní

29-53-H/01 Pekař

Pekař

15

denní

29-54-H/01 Cukrář

Cukrář - výroba

30

denní

 41-52-H/01 Zahradník  Zahradník 24  denní
41-51-H/01 Zemědělec-farmář Zemědělec - farmář 30 denní

 

65-51-H/01 Kuchař-číšník

Kuchař – číšník pro pohostinství

 

60

denní

 

Kuchař

 

denní

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

 

 

64-41-L/51 Podnikání-denní forma

Podnikání

30

denní 

 

 

Detailní kritéria přijímacího řízení jsou v přiložených souborech níže.Poslední změna: 16.1.2024Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech