Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Zpráva o výsledku voleb do školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » Úřední deska  » Školská rada   » dokument

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákona a v souladu s volebním řádem byla provedena volba členů školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141.

 

Jmenovaný přípravný výbor ve složení:      

Ing. Magda Netíková

Ing. Michaela Matějková

Marie Weinfurtová

Mgr. Jana Toušová

 

vyhodnotil platné volební lístky s následujícím výsledkem:

 

Za zástupce pedagogických pracovníků byly zvoleny:        

Ing. Alena Kadlecová                                                        

Mgr. Martina Vlčková                                                                

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků  a zletilé žáky byli zvoleni:      

Martin Tykal                                                                     

Karel Pešek                           

 

Za přípravný výbor:   

 

Ing. Magda Netíková           

Ing. Michaela Matějková      

Marie Weinfurtová                 

Mgr. Jana Toušová                

 

Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy v. r.


Poslední změna: 20.5.2024Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech