Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Zápis z 35. zasedání Školské rady
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » Úřední deska  » Školská rada   » dokument

Zápis z 35. zasedání Školské rady

Přítomni:

Ing. Martin Kříž, Mgr. Lukáš Kopecký, Ing. Alice Johánková, Ing. Alena Kadlecová, Václav Holý

Pozvaní:
Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Omluveni:
Monika Beránková

Termín konání: 22.4. 2022, v 14:00 hodin v ředitelně školy

Program jednání:

1)      zahájení;

2)      informace ředitele o proběhlých a připravovaných aktivitách školy;

3)      diskuze;

4)      závěr.

 

1)      Zasedání zahájila Ing. Alice Johánková v 14:00 hodin, podle počtu přítomných byla Školská rada usnášeníschopná

2)      Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík informoval členy Školské rady o školních akcích a dalších aktivitách školy.

3)      Dalším bodem byla diskuze.

4)      Po proběhlé diskuzi předsedkyně rady školy ukončila v 15:00 hod. zasedání. 
Poděkovala všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

V Klatovech dne 22.4.2022

 


Ing. Alice Johánková                                                Ing. Alena Kadlecová

Předsedkyně školské rady                                           Člen školské rady


Poslední změna: 29.4.2022Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech