Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 3. 1. 2022
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci,

v příloze Vám zasílám nové MO MZDR ke screeningovému testování ve školách od 3. 1. 2022 a informaci MŠMT pro školy od 3. 1. 2022.

Upozorňuji, že testování se týká i nadále dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Testování proběhne od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek.  Od 17. ledna se bude testovat jen v pondělí.

Nově se testují všichni žáci (děti) bez ohledu na dokončené očkování nebo ochrannou lhůtu po prodělané nemoci.

Řediteli školy je dána povinnost podle článku XIII. , kde je stanovena povinnost školám informovat žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy o způsobu provádění testování a o pravidlech uvedených v MO. Uvádí se: „Škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření informuje všechny dotčené děti a žáky a jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance o způsobu provádění testování a o pravidlech uvedených v tomto mimořádném opatření“.

Ředitel tímto tak činí.

Upozorňuji na článek XVI., který stanoví podmínky pro přítomnost zaměstnanců na pracovišti:

-     doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem,  nebo

-     na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní,

Testování se týká všech zaměstnanců bez ohledu na dokončené očkování nebo ochrannou lhůtu po prodělané nemoci.

Pokud nesplní některou z uvedených podmínek, musí nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor).

 

Přílohy:
INFORMACE PRO ŠK A ŠZ OD 03012022.pdf
2021-12-23 MO_screentest_03012022.pdf

 

Klatovy 30. 12. 2021

 

 

                                                     Ing. Vladislav Smolík, ředitel školyPoslední změna: 30.12.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech