Žáci se svým učitelem na #hackujstat obsadili 2. místo
Úvodní stránka » VYBAVENÍ ŠKOLY  » Centrum ICT   » dokument

obrázek

     V sídle Nejvyššího kontrolního úřadu se v pátek a v sobotu již po třetí sešli programátoři nad otevřenými daty veřejné správy. Přibližně 70 účastníků Hackathonu veřejné správy dostalo k dispozici data od rekordního počtu 20 veřejných institucí. Letos poprvé se kromě ministerstev a úřadů zapojili i zástupci samosprávy, a to Praha a Brno a také Český rozhlas. Po 24 hodinách programování představily týmy 17 aplikací a dalších produktů. Akce tak opět ukázala, že otevírání dat může být užitečné nejen pro veřejné instituce, ale především pro občany.

     „Je radost vidět, že se každý rok zapojuje více institucí napříč veřejným sektorem. Všechny tyto instituce sbírají velké množství dat, ve kterých je skutečný potenciál. Náš hackathon ukazuje, že je možné tato data využít k tomu, aby veřejné instituce fungovaly efektivněji a poskytovaly občanům lepší služby. Protože především pro ně tu veřejné instituce jsou,“ uvedl k přínosu otevřených dat prezident NKÚ Miloslav Kala.

     Některé instituce na letošní ročník hackathonu přišly samy s nápady, jaký projekt by pro ně mohli účastníci vytvořit. Šlo například o aplikace pro sčítání lidu, k zefektivnění svozu odpadu, pro lepší přehled o využití parkovacích míst nebo k hodnocení kvality vzdělávání lékařů.

     „Větší otevřenost veřejné správy je pozitivní trend a každý ročník naší akce ukazuje, že je o tato data velký zájem. A konečně i stále více institucí přichází na to, že dávat svá data k dispozici veřejnosti může do budoucna přinést řadu výhod a není důvod se otevřených dat obávat,“ doplnil předseda rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

     Z přihlášených 17 aplikací, které účastníci stihli za 24 hodin programování vytvořit, vybrala odborná porota tři nejlepší. První místo obsadil projekt Statistika hrou. Jedná se o platformu pro prezentaci dat zábavným a interaktivním způsobem. Má formu chatbota, který je možné napojit na Facebook Messenger i na vlastní dialog-flow web aplikaci. Po zadání okresu v ČR formuluje kvízové otázky, které vycházejí z reálií zvoleného místa. Hráč se tak seznamuje s nejrůznějšími statistickými daty daného regionu. Proč porota vybrala právě tuto aplikaci, vysvětlil Michal Kubáň, národní koordinátor otevřených dat z Ministerstva vnitra: „Zaujal nás zcela unikátní, zábavný, novátorský přístup k práci s otevřenými statistickými daty, může pomoci k popularizaci nejen otevřených dat veřejné správy. S ohledem na popularitu pubquizu, má tato aplikace velkou šanci oslovit širokou veřejnost.“

     Na druhém místě se umístila mapová vizualizace Nebyty, kterou vytvořil tým Střední školy zemědělské a potravinářské z Klatov. Jejich projekt ukazuje přehled obcí, ve kterých se za posledních 5 let nepostavil byt, dům či jiná stavba. Těchto obcí je v republice 734 z celkových 6 269 což je 11,7%. Vítězný tým se zabýval i možnými příčinami tohoto stavu. „Autoři se podívali na problém z jiného úhlu pohledu, porota ocenila snahu o rozumnou a zajímavou interpretaci dat veřejné správy,“ popsal aplikaci Dušan Chlapek, proděkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Na třetí příčku dosáhla aplikace Kam za vědou, která vytváří přehledy a porovnání vypsaných projektů dle jednotlivých vysokých škol a fakult. Lze tak porovnávat počet projektů, akumulovanou sumu i přepočet na studenta. Čím porotu aplikace zaujala, shrnul Michal Bláha, autor projektu Hlídač státu: „Ocenili jsme zdravou nedůvěru k autoritám a sdělovaným informacím. Autoři si informace ověřili pomocí otevřených dat a nástroj dali k dispozici.“

Hlavními organizátory Hackathonu veřejné správy jsou NKÚ spolu s ČTÚ. Svá data daly k opět k dispozici Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti nebo Sociologický ústav Akademie věd ČR. Letos měli programátoři k dispozici nově i data od Úřadu vlády, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, Technologické agentury ČR, Ústavu zdravotnických informací, Agentury ochrany příroda a krajiny. Poprvé se do akce zapojila i města Praha a Brno a také Český rozhlas. Na akci opět spolupracovaly i Vysoká škola ekonomická v Praze a Open Society Fund Praha.

Vítězné projekty, ale také všechny ostatní produkty, které na hackathonu vznikly, jsou na webových stránkách www.hackujstat.cz. Jednotlivé projekty jsou zároveň volně k dispozici a je možné na ně navázat a dále je rozvíjet.

Fotografie ke stažení naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1DJI1ZQzoDkULAI1_AYxjzFuxcejK9Kce.

 

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

 

        
Poslední změna: 18.9.2019Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech