+420 376 326 280
Opatření obecné povahy ohledně voleb do školské rady a zrušení vyhlášených voleb do školské rady
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » Úřední deska  » Školská rada   » dokument

Ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141 informuje o Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT - 40610/2020-1 ze dne 29. října 2020 týkající voleb do školské rady.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

I. Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

II. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 29. října 2020.

 

Více viz příloha.

Na základě tohoto opatření ředitel školy ruší vyhlášené volby do školské rady ze dne 21. října 2020.

 

Klatovy 3. listopadu 2020

                                                                      Ing. Vladislav Smolík, ředitel školyPoslední změna: 3.11.2020Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech