+420 376 326 280
Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 19. 4. 2021
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci, 

v souvislostí s epidemiologickou situací a mimořádným opatřením č. j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ředitel školy sděluje následující:

s účinností ode dne 19. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:

-        provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

o   e)   individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

o   f)  skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině,

o   g) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,

o   i)    konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,

o   j)   praktického výcviku v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů, s výjimkou skupinové konzultace podle písmene f)

-        provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,

 
Klatovy 14. dubna 2021


Ing. Vladislav Smolík
ředitel školy


Poslední změna: 14.4.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech