+420 376 326 280
Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci,

v souvislostí s epidemiologickou situací a opatřeními vlády včetně vyhlášení nouzového stavu ředitel školy sděluje následující: 

-           v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).

-    od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 (s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků).

-       Dne 8. 2. 2021 byl vydán hlavní hygieničkou ČR metodický pokyn ve věci karanténních opatření u úzkých kontaktů covid-pozitivních osob za situace, že obě osoby použily během tohoto kontaktu náležitou ochranu dýchacích cest, podle kterého budou krajské hygienické stanice postupovat od 12.2.2021.

Dle znění tohoto metodického pokynu se náležitou ochranou dýchacích cest rozumí jednorázová rouška nebo respirátor.

Improvizovaná ochrana nosu a úst, např. šálou, šátkem či látkovou rouškou není považována za náležitou ochranu dýchacích cest. Na osoby, které při kontaktu s covid-pozitivní osobou použily pouze tuto improvizovanou ochranu dýchacích cest, bude v souladu s metodickým pokynem pohlíženo jako na rizikové kontakty a budou u nich stanovena karanténní opatření.

 

Ředitel školy doporučuje zaměstnancům školy, žákyním, žákům, aby při účasti v prostorách školy a školských zařízení používali náležité ochrany dýchacích cest ve smyslu zmíněného metodického pokynu, tzn. jednorázové roušky nebo respirátor. 

 

Pořád platí, že je naše škola kompletně uzavřena (15. 2. 2021 – 28. 2. 2021). Všichni pedagogičtí pracovníci vykonávají práce v režimu home office, budou provádět distanční výuku s žákyněmi a žáky. Po domluvě s vedením školy mohou také distančně vzdělávat ze školy.

Provoz školy je omezen na absolutní minimum a pro zajištění co nejmenšího kontaktu s provozními zaměstnankyněmi a zaměstnanci školy preferujte kontakt přes telefon 376 326 280 – studijní obory, 376 311 605 – učební obory, mobil 733 735 141 nebo email: sekretariat@sszp.kt.cz.

Neodkladné záležitosti je nutno vyřizovat v těchto stanovených hodinách, individuální domluva je možná i mimo stanovené hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00 hodin.

Čtvrtek: 11:00 - 15:00 hodin.

  

ŘEDITEL ŠKOLY UVÁDÍ, ŽE S PLATNOSTÍ OD 15. ÚNORA 2020 DO 28. ÚNORA 2021 NEBUDE ŠKOLA V PROVOZU, TÝKÁ SE TO JAK VYUČOVACÍHO PROCESU, TAK VŠECH AKTIVIT V PROSTORÁCH ŠKOLY. VÝUKA PROBÍHA DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

 

VÝJIMKOU JE ŠKOLNÍ JÍDELNA, KTERÁ ZŮSTÁVÁ V PROVOZU, a to pouze pro zaměstnance, kteří jsou přítomni na pracovišti. Ostatní zaměstnanci, cizí strávníci, žákyně a žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou odebrat jídlo do jídlonosiče. Strávníci si musí stravu přihlásit, popř. odhlásit. Pozor – změna výdejní doby (11:00-13:30).

 

Ostatní pokyny uveřejněné 30. 12. 2020 jsou platné.

 

Děkuji za pochopení a držme si palce.

 

                                                                                   Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy


Poslední změna: 15.2.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech