+420 376 326 280
Den otevřených dveří 2021 ONLINE - Setkání s pedagogy online - Microsoft TEAMS
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Dne 15. 1. 2021 pořádáme on-line den otevřených dveří.

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

 

15. 1. 2021 10:00-11:00

Studijní obory

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M2NmVlNmYtNGExZS00NDdjLTkyNmEtOTRkNmM3MjNlNjA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230fd6d01-9566-4310-b225-1784bf11675c%22%2c%22Oid%22%3a%2287c84d2f-d915-43d7-94f0-353a033540f9%22%7d

Učební obory

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M2NmVlNmYtNGExZS00NDdjLTkyNmEtOTRkNmM3MjNlNjA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230fd6d01-9566-4310-b225-1784bf11675c%22%2c%22Oid%22%3a%2287c84d2f-d915-43d7-94f0-353a033540f9%22%7d

   
15. 1. 2021 15:00-16:00

Studijní obory

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M2NmVlNmYtNGExZS00NDdjLTkyNmEtOTRkNmM3MjNlNjA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230fd6d01-9566-4310-b225-1784bf11675c%22%2c%22Oid%22%3a%2287c84d2f-d915-43d7-94f0-353a033540f9%22%7d

Učební obory

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M2NmVlNmYtNGExZS00NDdjLTkyNmEtOTRkNmM3MjNlNjA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230fd6d01-9566-4310-b225-1784bf11675c%22%2c%22Oid%22%3a%2287c84d2f-d915-43d7-94f0-353a033540f9%22%7d

   

 

 

 

 


Poslední změna: 14.1.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech