Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Dvoutýdenní praxe v Irsku v rámci programu Erasmus+ (13. den)
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Zahraniční zkušenosti z irských farem a provozů pro žáky SŠZP Klatovy   » dokument

obrázek

Pátek 10. 5. 2024

Dnes pracovali naši praktikanti poslední den.  

Bára Plajnerová, Ondřej Pavlíček, Martin Mikula, David Sopr: „Dnešní den jsme začali sklizní česneku a cibule. Pak jsme šli vytrhat plevel a zasypat rebarboru hnojem. David a Martin sekali celý den křovinořezem.“

Matěj Horčička, Jáchym Pikhart: „Během celého dne bylo slunce a my dělali občasné výpomoci na farmě.“

Jan Němec, Patrik Terš: „Dneska ráno jsme nakrmili a nastlali telatům, štípali dřevo a ke konci dne jsme plnili rozmetadlo na průmyslová hnojiva.“

Kateřina Hojerová, Jana Jaklová: „Dnešní dopoledne jsme kydali, stlali a umývali napáječky na vodu. Odpoledne jsme vyháněli osly na pastvu a zametali.“

Jiří Šmídl, Jan Sádlík: „Poslední den jsme začali dojením a krmením telat. Poté jsme udělali ohradu pro jalovice a přehnali jalovice, a nakonec jsme klepali kůly a pak vypalovali rohy telatům.“

Jakub Švábek, Vít Schořovský: „Poslední den začal dojením, následně jsme převáděli býky, instalovali nádrž na vodu, krmili telata a umývali dojírnu.“

Odpoledne se konalo rozloučení v partnerské organizaci Your International Training. Blíže o tom Mgr. Lenka Roubová: „Odpoledne jsme se sešli se zástupci irské organizace Y.I.T., abychom vyhodnotili praxi a shrnuli výsledky naší spolupráce. Všichni byli pochváleni za výborně odvedenou práci a odvahu opustit své jistoty, vydat se pracovat do neznáma. Pak jsme obdrželi certifikáty jako doklad o práci v tomto projektu.

Autoři fotografií: Kateřina Hojerová, Matěj Horčička, Jan Němec, Bára Plajnerová, Jan Sádlík, Jakub Švábek.

 

Program: ERASMUS+

Číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA122-VET-000136455 

Název projektu: Zahraniční zkušenosti z irských farem a provozů pro žáky Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech

                            
Poslední změna: 11.5.2024Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech