+420 376 326 280
  1. název titulku Pekařství a cukrářství s prodejnou Na Zemědělce
  2. název titulku Restaurace a penzion Na Zemědělce
  3. název titulku Žáci se svým učitelem na #hackujstat obsadili 2. místo
    Žáci se svým učitelem na #hackujstat obsadili 2. místo
  4. název titulku Historie zemědělského školství v Klatovech
grafické znázornění teploty Teplota
11.8 °C

rosný bod  8.84°C
grafické znázornění vlhkosti Vlhkost
80.7 %
grafické znázornění rychlosti a směru větru Rychlost  / Směr větru
8.9 km/h / 26 °
SSV - Severoseverovýchodní
Beaufortova stupnice - slabý vítr
 

     DOD 2021 - videa         DOD 2021 - online


Aktuality


Testování žáků nástavbového studia, třídy 2.N a 3.DP

Na základě vládních nařízení rozhodlo vedení SŠZP Klatovy o testování žáků nástavbového studia, kteří se zúčastní maturitní zkoušky v řádném nebo opravném termínu takto:

Testování proběhne v pátek 21. 5. 2021 v 8:00 hodin v budově SŠZP ve Šmeralově ulici 197.

Testování může být nahrazeno potvrzením dle bodů a),b),c)

 

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

 
Poslední změna: 17.5.2021

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘED MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Na základě níže uvedených informací ohledně testování žáků před maturitní zkouškou, ředitelství školy stanovilo termíny testování žáků před didaktickými testy: na čtvrtek 20. 5. 2021 od 7:30 - žáci 4. A od 7:50 – žáci 4. G od 8:10 – žáci 4. EI od 8:30 – žáci konající opravný DT nebo 

Poslední změna: 17.5.2021

Aktuální informace k přijímacímu řízení
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci, Ředitel školy informuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021/8 ze 7. května 2021: Všichni uchazeči, kteří měli konat oba termíny do oboru vzdělání s maturitní zkouškou na jedné škole, mohou konat 

Poslední změna: 10.5.2021

Hledáme zaměstnance na pracovní pozici - učitel/ka odborného výcviku u učebního oboru zemědělec - farmář
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 nabízí pracovní pozici – učitel/ka odborného výcviku učebního oboru zemědělec-farmář Úvazek - 1. Popis nabídky Výuka odborného výcviku u učebního oboru zemědělec-farmář, nutnost řidičské oprávnění B, T, C. Vzdělání - v souladu se 

Poslední změna: 4.5.2021

Hledáme zaměstnance na pracovní pozici - učitel/ka anglického jazyka, informačních a komunikačních technologií, matematiky
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 nabízí pracovní pozici – učitel odborných/všeobecně vzdělávacích předmětů. Úvazek – 1. Popis nabídky Výuka anglického jazyka, informačních a komunikačních technologií, matematiky. Vzdělání - v souladu se zákonem o pedagogických 

Poslední změna: 4.5.2021

Závěrečné zkoušky žáků učebních oborů červen a srpen 2021

V příloze naleznete tabulku s daty pro řádný termín závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/21. Žáci učebního oboru Zemědělec - farmář konají praktickou závěrečnou zkoušku až v měcíci srpnu 2021.

 
Poslední změna: 2.5.2021

Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve 

Poslední změna: 2.5.2021

Přijďte nás navštívit!!!

PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ NA ZEMĚDĚLCE: oznamuje zahájení prodeje učňovských pekařských a cukrářských výrobků od středy 28. 4. 2021.

Provozní doba prodejny: pondělí - pátek   9.30 hod. - 13.00 hod. 

Do pátku 30. 4. 2021 prodej zákusků za zvýhodněnou cenu 10,- Kč/ks.

Přijďte ochutnat, těšíme se na Vás. 

 
Poslední změna: 26.4.2021


starší příspěvky stránkování, na konec


Praktické odkazy
logo Úhlava o.p.s.

logo Město Klatovy

logo Česká zemědělská univerzita v Praze

logo Ministerstvo zemědělství

logo MAS Pošumaví - místní akční skupina

logo Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

logo Partneři Microsoft ve vzdělání - Vzdělávací centrum

logo Plzeňský kraj


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech