+420 376 326 280
  1. název titulku Pekařství a cukrářství s prodejnou Na Zemědělce
  2. název titulku Restaurace a penzion Na Zemědělce
  3. název titulku Žáci se svým učitelem na #hackujstat obsadili 2. místo
    Žáci se svým učitelem na #hackujstat obsadili 2. místo
  4. název titulku Historie zemědělského školství v Klatovech
grafické znázornění teploty Teplota
11.6 °C

rosný bod  12°C
grafické znázornění vlhkosti Vlhkost
100 %
grafické znázornění rychlosti a směru větru Rychlost  / Směr větru
3.4 km/h / 280 °
Z - Západní
Beaufortova stupnice - vánek
 

     DOD 2021 - videa         DOD 2021 - online


Aktuality


Výsledky 2. kola přijímacího řízení na studijní obory, učební obory a obory nástavby pro školní rok 2021/2022
Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, v přiloženém souboru jsou k dispozici výsledky přijímacího řízení na studijní obory, učební obory a obor nástavby naší školy.   Klatovy 4. 8. 2021                                     

Poslední změna: 4.8.2021

Informace pro budoucí žáky 1. ročníků

Poslední změna: 3.8.2021

Doplňkové a opravné komisionální zkoušky za 2. pololetí šk. roku 2020/2021.
V příloze naleznete rozpis žáků, kteří budou konat doplňkové a opravné zkoušky za 2. 

Poslední změna: 8.7.2021

Usnesení z 33. zasedání Školské rady
Usnesení z 33. zasedání Školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, konaného dne 1. 7. 2021 v budově SŠZP, Klatovy.    Školská rada se usnesla a schválila jednací řád Školské rady SŠZP Klatovy.   V Klatovech dne 1.7.2021             

Poslední změna: 9.7.2021

Zápis z 33. zasedání Školské rady (1. zasedání ŠR v nově zvoleném složení)
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), bylo svoláno 1. zasedání školské rady v novém složení po proběhlých volbách do Školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních 

Poslední změna: 9.7.2021

Prázdninový provoz
Vedení školy přeje všem žákům a zaměstnancům školy příjemné prožití prázdnin. Během prázdninových měsíců jsou stanoveny úřední dny vždy v pondělí od 8 do 12 hodin. V těchto dnech budou vydávána potvrzení o studiu apod. Potvrzení průkazek na MHD bude možno podávat až v posledním týdnu v srpnu. Po celou dobu 

Poslední změna: 7.7.2021

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021-22
Dne 4. 8. 2021 se koná druhé kolo přijímacího řízení. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 13. 7. 2021. Příjímací řízení se bude konat na tyto obory (počet volných míst): Podmínky a kritéria přijímacího 

Poslední změna: 18.6.2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na studijní obory v náhradním termínu pro školní rok 2021/2022
Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, v přiloženém souboru jsou k dispozici výsledky přijímacího řízení na studijní obory v náhradním termínu naší školy. Ing.Vladislav 

Poslední změna: 15.6.2021


starší příspěvky stránkování, na konec


Praktické odkazy
logo Úhlava o.p.s.

logo Město Klatovy

logo Česká zemědělská univerzita v Praze

logo Ministerstvo zemědělství

logo MAS Pošumaví - místní akční skupina

logo Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

logo Partneři Microsoft ve vzdělání - Vzdělávací centrum

logo Plzeňský kraj


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech