„Zdobení perníčků – Vánoce“ seminář pro žáky


Koncem listopadu už pravidelně připravujeme pro žáky cukrářský seminář na téma „Zdobení perníčků – Vánoce“. Připravila ho učitelka odborného výcviku Eva Sedláčková ve spolupráci s lektorkou paní Janou Kohoutovou pro 2. a 3. ročník učebního oboru cukrář. Žáci se učili připravovat glazuru a také různé techniky zdobení