Čtvrté kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019-20


Dne 24. 9. 2019 se koná čtvrté kolo přijímacího řízení. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 16. 9. 2019.

Příjímací řízení se bude konat na tyto obory (počet volných míst):

Podmínky a kritéria přijímacího řízení jsou uvedena níže.


UČEBNÍ OBORY:              
41-52-H/01 zahradník   1                      
 

NÁSTAVBOVÝ OBOR:
64-41-L/51 podnikání - denní forma 4