Podzimní termín závěrečných zkoušek

Písemná část 2. 9. 2019 od 8:00 hodin

Praktická část 9. - 11. 9. 2019 od 6:00 hodin

Studijní volno 12. - 17. 9. 2019

Ústní část 17. 9. 2019 od 13:00 hodin