Doplňkové a opravné zkoušky - srpen 2019


Žáci, kteří nebyli klasifikováni v řádném termínu, budou vykonávat doplňkové zkoušky ve dnech 26.-27. srpna 2019.

Opravné komisionální zkoušky budou probíhat ve dnech 28.-29. srpna 2019.

Bližší informace jsou vyvěšeny na žákovské nástěnce ve škole od 25. června 2019.