Maturita jaro 2019 - nástavbové studium Podnikání

Zahájení ústní části matutitní zkoušky nástavbového studia proběhne ve čtvrtek 16. 5. 2019 v budově SŠZP Klatovy, Šmeralova 197 v učebně č. 21 v 7:40 hodin.
V příloze naleznete časový rozpis jednotlivých zkoušek žáků na dny 16. a 17. 5. 2019. Přejeme všem žákům hodně úspěchů.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení bude úspěšným studentům předáno v pátek 31. 5. 2019 od 15:00 hodin v sále školy.