Volné dny (ředitelské volno) 2. 5. 2019 a 3. 5. 2019


V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuje a vyhlašuje ředitel školy z organizačních a technických důvodů na čtvrtek 2. 5. 2019 a pátek 3. 5. 2019 pro žáky volné dny (ředitelské volno).

 

                                                                               Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy