Usnesení z 28. zasedání Školské rady


 

Usnesení z 28. zasedání Školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, konaného dne 19. 10. 2018 v budově SŠZP, Klatovy. 

 

Školská rada schvaluje usnesení Školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy: 

 

·       Školská rada se usnesla a schválila Výroční zprávu za školní rok 2017/2018.

 

·       Školská rada se usnesla a schválila školní a klasifikační řád pro školní rok 2018/2019.

 

V Klatovech dne 19. 10. 2018

 

Ing. Alice Johánková                                  Ing. Josef Malík   
Předsedkyně školské rady                              Člen školské rady