Zápis z 28. zasedání Školské rady


 

 

Zápis z 28. zasedání Školské rady

Přítomni: Ing. Alice Johánková, Ing. Josef Malík, Irena Jarabicová, Petr Jelínek, Dita Kovářová

 

Pozvaní: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

 

Omluveni: Mgr. Lukáš Kopecký

 

Termín konání: 19. října 2018 ve 14:00 hodin v ředitelně školy

 

Program jednání:

 

    1. zahájení;

 

    2. informace ředitele o proběhlých a připravovaných aktivitách školy; 

 

    3. projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2017-2018; 

 

    4. seznámení se s klasifikačním a školním řádem;

 

    5. informace o změnách v ŠVP;

 

    6. diskuze; 

 

    7. závěr.

 

·       Zasedání zahájila Ing. Alice Johánková v 14:00 hodin, podle počtu přítomných byla Školská rada usnášeníschopná.

 

·       Ředitel školy také informoval členy Školské rady o proběhlých a připravovaných aktivitách školy.

 

·       Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík seznámil přítomné s výroční zprávou za školní rok 2017-2018, se školním a klasifikačním řádem.

 

·       Ředitel školy také informoval členy Školské rady o změnách v ŠVP.

 

·       Dalším bodem byla diskuze. 

 

·       Předsedkyně rady školy ukončila zasedání v 15:30 hod.   
Poděkovala všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

V Klatovech dne 19. 10. 2018

 


Ing. Alice Johánková                                                 Ing. Josef Malík
 

 

Předsedkyně Školské rady                                           Člen Školské rady