Opravné a náhradní závěrečné zkoušky - podzim 2018

Písemná zkouška - 3. 9. 2018 od 8:00 hodin Praktická zkouška - 4. - 6. 9. 2018 od 6:00 hodin Ústní zkouška - 13. 9. 2018 - od 12:00 hodin