Českomoravský svaz chovatelů


Škola se stala detašovaným pracovištěm Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. Bylo zde vytvořeno konzultační místo pro zemědělce, kteří se zde mohou radit o problematice evidence hospodářských zvířat a finančních dotací s tím spojených.