další .....


Volné dny (ředitelské volno) 2. 5. 2019 a 3. 5. 2019
V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuje a vyhlašuje ředitel školy z organizačních a technických důvodů na čtvrtek 2. 5. 2019 a pátek 3. 5. 2019 pro žáky volné dny (ředitelské volno).  

Poslední změna: 30.4.2019

Svobodný přístup k informacím
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006  

Poslední změna: 16.8.2015

Formuláře_svobodný přístup k informacím

Poslední změna: 25.8.2015


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech