Zaměstnanci školy
Třídní učitelé - učební obory

třída   Jméno zkratka budova telefon email
1. C,3. DP Mgr. František Vrzal Vr B2 376 311 605 vrzal@sszp.kt.cz
1. K Ing. Alois Rubáš Ru B1 376 326 267 rubas@sszp.kt.cz
1. N Ing. Eva Kleinová Kl1 B2 376 311 605 kleinova@sszp.kt.cz
1. PZ Mgr. Jindřich Kovářík Kv B2 376 326 265 kovarik@sszp.kt.cz
2. C,3. CZ Mgr. Jaromír Topinka T B2 376 311 605 topinka@sszp.kt.cz
2. DP Mgr. Helena Piskáčková Pi B2 376 326 263 piskackova@sszp.kt.cz
2. K Ing. Václav Kašák Kas B2 376 311 605 kasak@sszp.kt.cz
2. N Ing. Alice Johánková Jo B2 376 311 605 johankova@sszp.kt.cz
2. PZ MVDr. Roman Straka St B2 376 311 605 rstraka@sszp.kt.cz
3. K Ing. Dagmar Kolářová Ko B2 376 311 605 kolarova@sszp.kt.cz
3. PR Mgr. Stanislava Vylítová Vyl B2 376 311 605 vylitova@sszp.kt.cz

budova B1, Národních mučedníku 141, 339 01 Klatovy
budova B2, Šmeralova 197, 339 01 Klatovy

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech