+420 376 326 280
Maturita


Jednotné zkušební schéma - maturitní zkouška - jaro 2019

Poslední změna: 14.3.2019

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 2018

Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek.

Témata zkoušek jsou umístěny v listinné podobě v každé maturitní třídě a zároveň umístěny na intranetu L:\Maturity\Temata_2019. 

 
Poslední změna: 30.9.2018

Termíny ústní maturitní zkoušky - podzim 2018

Podzimní profilová maturitní zkouška proběhne na naší škole ve čtvrtek 13. září 2018 (viz příloha)

 
Poslední změna: 6.9.2018

Termíny ústní maturitní zkoušky
18. 5. 2018 - třída 2. N  

Poslední změna: 16.5.2018

Stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek společné části a konkrétních termínů povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
 

Poslední změna: 20.2.2018

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 2018
Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek.  

Poslední změna: 30.9.2017


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech