Termíny důležité pro volbu studia
Úvodní stránka » ŽÁK A RODIČ  » Školské poradenské prac.  » Výchovné poradenství  » Informace pro maturanty   » dokument

listopad, prosinec
podání přihlášek na vysoké umělecké školy a fakulty architektury a výtvarného umění - individuálně podle termínu VŠ

prosinec
- odevzdat výchovné poradkyni seznam studentů třídy s uvedením VŠ, na které se chtějí přihlásit ke studiu

leden
- studenti si vyzvednou tiskopisy Přihlášek ke studiu na VŠ u výchovné poradkyně, sami se informují na jednotlivých studijních odděleních příslušných fakult VŠ

únor
- odevzdat přihlášky ke studiu na VŠ vyplněné podle instrukce VP, TU (bez lékařské prohlídky).

Školou potvrzené přihlášky doplnit o vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, popř. podle instrukcí VŠ, připojit potvrzení o zaplacení administrativního poplatku a přihlášku doporučeně poslat do termínu uvedeného v Přehledu VŠ na adresu VŠ.

Přihlášky na VOŠ, nástavbové studium a jazykové školy budou vybavovány v měsíci březnu a dubnu

Informace, přehled možností dalšího studia podá výchovná

poradkyně v době konzultačních hodin – úterý a čtvrtek 8.45 - 9.30

Gaudeamus Brno - veletrh pomaturitního vzdělání - říjen

Přehled možností studia v učitelských novinách - X. a XITisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech