Zápis z 31. zasedání Školské rady
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » Úřední deska  » Školská rada   » dokument

Zápis z 31. zasedání Školské rady

 

Přítomni:
Ing. Alice Johánková, Ing. Josef Malík,, Petr Jelínek, Mgr Lukáš Kopecký, Dita Kovářová

Pozvaní:
Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Omluveni:
Irena Jarabicová

 

Termín konání: 18. 05. 2020, v 14:00 hodin v ředitelně školy

 

Program jednání:

1)      zahájení;

2)      informace ředitele o proběhlých a připravovaných aktivitách školy;

3)      diskuze;

4)      závěr.

 

1)      Zasedání zahájila Ing. Alice Johánková v 14:00 hodin, podle počtu přítomných byla Školská rada usnášeníschopná

2)      Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík informoval členy Školské rady o školních akcích a dalších aktivitách školy.

3)      Dalším bodem byla diskuze.

4)      Po proběhlé diskuzi předsedkyně rady školy ukončila v 15:30 hod. zasedání. 
Poděkovala všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

 

ŠR proběhla formou online z důvodu koronavirové situace.

 

    

V Klatovech dne 18. 05.2020


Ing. Alice Johánková                                            Ing. Josef Malík
 

Předsedkyně školské rady                                    Člen školské rady                                                                           

 Tisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech