Zápis z 30. zasedání Školské rady
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » Úřední deska  » Školská rada   » dokument

Přítomni:
Ing. Alice Johánková, Ing. Josef Malík, Irena Jarabicová, Petr Jelínek, Mgr Lukáš Kopecký

Pozvaní:
Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Omluveni:
Dita Kopecká

 

Termín konání: 18. 10. 2019, v 14:00 hodin v ředitelně školy

 

Program jednání:

1)      zahájení;

2)      seznámení s výroční zprávou za školní rok 2018/2019

3)      informace ředitele o proběhlých a připravovaných aktivitách školy;

4)      diskuze;

5)      závěr.

 

1)      Zasedání zahájila Ing. Alice Johánková v 14:00 hodin, podle počtu přítomných byla Školská rada usnášeníschopná

2)      S výroční zprávou seznámil přítomné ředitel školy Ing. Vladislav Smolík 

3)      Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík informoval členy Školské rady o školních akcích a dalších aktivitách školy.

4)      Dalším bodem byla diskuze.

5)      Po proběhlé diskuzi předsedkyně rady školy ukončila v 15:30 hod. zasedání. 
Poděkovala všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

 

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2018/2019

 

    V Klatovech dne 18. 10.2019


Ing. Alice Johánková                                                Ing. Josef Malík
 

Předsedkyně školské rady                                           Člen školské rady

 

 Tisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech