Zápis z 29. zasedání Školské rady
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » Úřední deska  » Školská rada   » dokument

Přítomni:
Ing. Alice Johánková, Ing. Josef Malík, Irena Jarabicová, Petr Jelínek, Dita Kovářová 

Pozvaní:
Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Omluveni:
Mgr. Lukáš Kopecký                 

 

Termín konání: 15. dubna 2019, v 14:00 hodin v ředitelně školy

 

Program jednání:

1)      zahájení;

2)      informace ředitele o proběhlých a připravovaných aktivitách školy;

3)      diskuze;

4)      závěr.

 

1)      Zasedání zahájila Ing. Alice Johánková v 14:00 hodin. 

2)      Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík seznámil přítomné se školními akcemi a dalšími aktivitami školy.

3)      Dalším bodem byla diskuze.

4)      Po proběhlé diskuzi předsedkyně rady školy ukončila v 15:30 hod. zasedání. 
Poděkovala všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

    

V Klatovech dne 15. 4. 2019


Ing. Alice Johánková                                                Ing. Josef Malík
 

Předsedkyně školské rady                                     Člen školské rady

 Tisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech