+420 376 326 280
Aktuální informace k provozu školy od 5. 10. 2020
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, žákyně, žáci, zaměstnankyně a zaměstnanci,

 

v rámci aktuálního vývoje šíření onemocnění COVID-19 ředitel školy informuje o následujícím:


Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. – viz odkaz níže a viz příloha k tomuto článku.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4Y1T

 

ŘEDITEL ŠKOLY UVÁDÍ, ŽE S PLATNOSTÍ OD 5. ŘÍJNA 2020 PO DOBU 14 DNÍ BUDE TEORETICKÁ VÝUKA PROBÍHAT DISTANČNĚ (bez osobní přítomnosti žákyň a žáků). PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ (ODBORNÝ VÝCVIK) BUDE PROBÍHAT V PREZENČNÍ FORMĚ (při osobní přítomnosti žákyň a žáků).

Školní jídelna bude v PROVOZU.
Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.


V souvislosti s omezením provozu školy a přerušením teoretické výuky ředitel školy stanovuje žákyním a žákům vzdělávat se z domova přes informační a komunikační technologie (jednotná platforma - Microsoft Office 365 – TEAMS, podpůrná platforma - Bakaláři, E-learning a webovou aplikaci Zkvalitňování výuky v zemědělských a potravinářských oborech atd.).

V příloze k tomuto článku je k dispozici:

METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

 

Klatovy 1. 10. 2020

 

 

 

 Ing. Vladislav Smolík                                                                                             ředitel školyPoslední změna: 1.10.2020Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech