Aktuální informace k k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. září
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Ředitel školy informuje o následujícím:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. září. 

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety. Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně se doporučuje v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).

Na některé osoby se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:

- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

- zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů.

Obecně platí, že ředitel školy nemůže nošení roušky nařizovat žákům, kteří tuto povinnost dle výše uvedeného nemají. Ředitel školy může doporučit nošení roušek a komunikovat se zákonnými zástupci, aby takové doporučení podpořili. S jejich souhlasem může nošení roušek vyžadovat (nikoliv však vymáhat výchovnými opatřeními v podobě například třídní důtky atd.). Mohou však nastat specifické situace, kdy je uvnitř školy závazný příkaz ředitele nosit roušku pro žáky i při absenci povinnosti dle mimořádného opatření krajské hygienické stanice možný a oprávněný. Například, pokud se ředitel školy dozví od krajské hygienické stanice, že byl některý z žáků či zaměstnanců pozitivně testován na COVID-19 a teprve se rozbíhá epidemiologické šetření (takže se vyhodnocuje, s kým ve škole byl žák/zaměstnanec v kontaktu a kdo je potenciálně také ve škole nakažený), je přiměřené po přechodnou dobu, než situaci vyhodnotí krajská hygienická stanice, nařídit nošení roušek všem. V odůvodněných případech může ředitel také nařídit nošení roušek zaměstnancům nad rámec povinností plynoucích z výše uvedeného mimořádného opatření.

V případě, že KHS určí přísnější opatření, uplatní se toto opatření nad rámec výše uvedeného celostátního.

Odkaz na mimořádné opatření – viz níže.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

 

V souvislosti s výše uvedeným,

ředitel školy nařizuje:

-        nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety

-        nošení roušek v provozovnách stravovacích služeb kromě doby konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů

-        nošení roušek při praktickém vyučování při obsluze zákazníků (při styku s veřejností)

ředitel školy doporučuje:

-        v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek)

ředitel školy dává na vědomí:

-        výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na domov mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované žáky.

 

Klatovy 9. 9. 2020

Ing. Vladislav Smolík, ředitel školyTisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech