DŮLEŽITÉ INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY - provoz naší školy v červnu
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Organizační pokyny pro ročníky, které nekončí studium v tomto školním roce

Období od 1. do 19. června 2020

Praktické vyučování žáků (odborný výcvik, všechny druhy praxí) se do konce školního roku 2019/2020 bude realizovat online výukou Země-learn-ec přes Microsoft Teams. V případě potřeby mohou žáci individuálně kontaktovat své vyučující a domluvit si prezenční konzultaci ve škole.

Období od 8. do 19. června 2020

Teoretická výuka žáků všech studijních i učebních oborů a nástavby bude i nadále probíhat  online v systému Země-learn-ec přes Microsoft Teams. V případě potřeby mohou žáci individuálně kontaktovat své vyučující a domluvit si prezenční konzultaci ve škole.

Období od 22. do 25. června 2020

  • V tomto období budou žákům umožněny skupinové prezenční konzultace (max. 15 žáků ve skupině) a konzultace s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Vedením školy budou naplánovány třídnické hodiny. O termínu budou žáci informováni s předstihem.
    • Zde si žáci vyřídí všechny záležitosti ve vztahu ke škole, vyzvednou si školní potřeby nebo jiné osobní věci, které ve škole nechali.

30. června 2020        

Žákům bude předáno vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

  • Žáci budou rozděleni do časových pásem podle tříd, popř. skupin, aby se zabránilo velké koncentraci osob v uzavřeném prostoru.

POZOR:
Při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (nezletilí žáci musí mít podepsáno zákonným zástupcem).

 

Klatovy 30. 5. 2020

                                                                                          Ing. Vladislav Smolík
                                                                                                   ředitel školyTisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech