DŮLEŽITÉ INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY - provoz školní jídelny
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Na základě metodického materiálu vydaného MŠMT dne 30. 4. 2020 platí pro stravování žáků středních škol (žáci posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria) následující: 


Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízeních školního stravování

Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné uplatnit jednu ze tří variant: 

  • Školní stravování  - vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.
  • Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
  • Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda)

Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě (2 metry nejméně však 1,5 metru)

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy


V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst po dobu jejich výkonu práce.

Výše uvedené informace jsou součástí materiálu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

 

Klatovy 25. 5. 2020

 

                                                                    Ing. Vladislav Smolík, ředitel školyTisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech