DŮLEŽITÉ INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY - provoz domova mládeže
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Ochrana zdraví a provoz domova mládeže SŠZP v měsíci červnu 2020

V případě zájmu o ubytování na DM SŠZP je žák povinen se nahlásit do 26.5. 2020.  Při ubytování musí předložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je k dispozici na stránkách školy. Pokud je žák nezletilý, musí Čestné prohlášení podepsat zákonný zástupce. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID -19 ( horečka, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti ) nesmí vstoupit do DM.

 

-         Vstup do DM je umožněn jen ubytovaným žákům, nikoli rodičům, či návštěvám,

-        vstup do DM je umožněn jen s rouškou, či jinou ochranou obličeje,

-        roušku, či jinou ochranu obličeje je žák povinen nosit ve společných prostorách,

-       na jeden den musí mít minimálně dvě roušky, které po sejmutí na svém pokoji ukládá do 
igelitového sáčku, zároveň se aktivně stará o jejich čistotu a desinfekci,

-         bude vyčleněn prostor, který bude určen k vyvařování použitých roušek,

-    každé sociální zařízení na pokoji je opatřeno desinfekcí, desinfekčním mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky,

-         doporučeným preventivním faktorem je časté větrání,

-         na každém pokoji je ubytován jen jeden žák a návštěvy jsou zakázány,

-         vždy po přezutí je žák povinen neprodleně použít desinfekci,

-        žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k ukončení ubytování žáka,

-         společenské místnosti budou po dobu platnosti opatření uzavřeny.

 

Stravování

      -         oběd je zajištěn,

-         snídaně a večeře budou k dispozici formou studených balíčků (zájem je nutné nahlásit předem),

-         po dohodě s vedením školy si lze přivést vlastní stravu.