Poučení o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážený uchazeči,

dne 22. 4. 2020 Vám bylo zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, příslušného oboru z důvodu naplnění kapacity oboru. Proti tomuto rozhodnutí nebylo možné podat odvolání. Vzhledem k tomu, že jste splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl jste přijat pouze z kapacitních důvodů, máte možnost požádat o vydání nové rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto poučení. V případě uvolnění kapacity oboru budou nová rozhodnutí vydávána až od 24. 6. 2020.

V papírové podobě budeme odesílat tento týden, týká se žákyň a žáků nepřijatých na učební obory školy.

Klatovy 13. 5. 2020                                           Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy



Tisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         







Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech