Důležité informace - onemocnění COVID-19
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, vážené zaměstnankyně, zaměstnanci, žákyně, žáci,

v rámci aktuálního vývoje šíření onemocnění COVID-19 ředitel školy informuje o následujícím:

 

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

Pokud by kdokoliv měl poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak doporučení zní, informovat IHNED vedení školy, oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

Prosím vedení školy, zaměstnance, vyučující (třídní učitele), aby informovali o těchto opatřeních viz níže v rámci své působnosti.


Doporučuji všem sledovat aktuální informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví 
www.mzcr.cz.
Přesné znění mimořádného opatření MZČR najdete zde.

MŠMT - Titulní stránka ⁄ Aktuality ⁄ DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU:
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

 

Děkuji za pochopení

Ing. Vladislav Smolík, ředitel školyTisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech