Důležité Informace
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, vážené zaměstnankyně, zaměstnanci, žákyně, žáci,


v rámci preventivních opatření provozu školy a školských zařízení doporučujeme zejména s ohledem na návrat zaměstnanců, žáků a dětí z akcí strávených v rizikových oblastech v zahraničí, v případě projevů symptomů (teplota nad 38 stupňů C, kašel nebo potíže s dýcháním), respektovat doporučení Ministerstva zdravotnictví (zůstat doma, telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře – podat informace o svém zdravotním stavu a pobytu v rizikové oblasti).


Prosím vyučující (především třídní učitele), aby se informovali, zdali někdo ze žáků nebyl v rizikových oblastech v uplynulých 14 dnech. V případě, že ano, prosím vás o bezprostřední podání informací mé osobě. Totéž platí pro zaměstnance školy.


Informace:


V uplynulých dnech se koronavirus Covid-19 začal šířit v oblastech Evropy, kam často směřují školní zájezdy, lyžařské výcviky apod. Protože se bezpečnostní situace neustále mění, doporučuje MŠMT školám sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví a řídit se jejich pokyny ohledně cestování do jednotlivých destinací i možných zdravotních rizik.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

 

Web Plzeňského kraje:

https://www.plzensky-kraj.cz/jak-jednat-v-pripade-podezreni-na-nakazu-koronavi

 

Web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

 

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni:

http://www.khsplzen.cz/

 

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

 

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

 

Děkuji za pochopení


Ing. Vladislav Smolík, ředitel školyTisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech