|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


[řezník_uzenář_letak.pdf]  

Vaše perspektiva / učební obor ŘEZNÍK-UZENÁŘ

Chcete studovat perspektivní obor s dobrým zázemím
                                              Vaše volba je správná v oboru
                                                    ŘEZNÍK - UZENÁŘ
Studium je tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent získá výuční list. Obor je vhodný pro chlapce i děvčata (zaměření na uzenářskou výrobu a obchodní provoz). Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického a praktického vyučování. 

V teoretické přípravě se navazuje na předměty matematika, český jazyk a cizí jazyk, nově se žáci vzdělávají v odborných předmětech technologie zpracování masa, biologie a anatomie, výživa a v dalších. 
V odborném výcviku se žák naučí: 
• provádět všechny technologické úkony spojené s masnou výrobou, pracovat na porážce, zpracovávat a vyrábět masné výrobky
• třídit, porcovat, zpracovávat, konzervovat a skladovat maso všech jatečných zvířat, připravovat maso pro prodej a další výrobu
• ovládat strojní zařízení pro výrobní a obchodní činnost Žákům zdarma nabízíme veškeré vybavení, pracovní ochranné pomůcky a obědy s možností finančního ohodnocení:
• u žáků 1. ročníku až 15.000 Kč/ročně
• u žáků 2. ročníku až 20.000 Kč/ročně
• u žáků 3. ročníku až 25.000 Kč/ročně V případě zájmu nabízíme v průběhu studia možnost placených brigád.
Možnosti uplatnění absolventů:
Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník – uzenář v pozici zaměstnance v masném průmyslu při zpracování a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků. Po získání nezbytné praxe je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Absolvent bude schopen zejména jatečně opracovávat všechny druhy jatečných zvířat, ošetřovat a skladovat jatečně upravené maso a droby, bourat, upravovat a třídit maso a droby pro výsek a výrobu. Dále bude vyrábět a uchovávat masné výrobky, balit maso a masné výrobky, zpracovávat živočišné tuky, kontrolovat kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení a vykonávat činnosti související s prodejem masa a masných výrobků.
Absolvent má možnost ucházet se o přijetí do dvouletého nástavbového studijního oboru, který navazuje na předešlou přípravu a končí maturitní zkouškou.

Budeme se na Vás těšit v tomto perspektivním oboru s kvalitní výukou jak teoretické tak praktické části!


  Nepřehlédněte
Volný den (ředitelské volno) 29. 9. 2017

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 ...

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 2017/18
Cíl vzdělávací akce 
Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální sí. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
Tiskopisy pro žáky a jejich zákonné zástupce
Všechny formuláře jsou aktuální. ...
INFORMACE PRO NAŠE BUDOUCÍ ŽÁKY, PRO RODIČE ŽÁKŮ A ZÁJEMCE O STUDIUM
Vážení rodiče a žáci budoucích ročníků. V přiloženém souboru najdete všechny informace, které se týkají našich ...
Nejlepší zemědělec České republiky je žák naší školy
Celostátní kolo jakékoliv soutěže je vždy velice ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_20172018_4kolo.p.pdf (438kb)
PLAKÁT 1.jpg (255kb)
přihláška_17-18.doc (118kb)
Rozpis maturit podzim MZ 2016 2..doc (75kb)
program maturit.docx (17kb)
Rozvrh hodin dálkového studia Po.xls (39kb)
výsledky_3.kolo_1718_SOUONA.pdf (230kb)
Zemedelskaskola_claneksoutez.pdf (1.63Mb)
kriteriaprijriz_2017-2018_3kolo..pdf (458kb)
ZZ 2017-plán -podzim 2017.doc (37kb)
Opravné zk. - srpen 2017.doc (46kb)
vysledky_2.kolo_1718_UOSONA.pdf (376kb)
Celostátní jízda zručnosti 2017..pdf (1.67Mb)
hodnoceni_zaci_2017_susice.pdf (364kb)
Program zájezdu 17-323-lond-n-windsor-a-harry-po.pdf (248kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Kloboukový den


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2017 SŠZP v Klatovech aktualizace: 19.9.2017 11:43:27     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.