|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


[řezník_uzenář_letak.pdf]  

Vaše perspektiva / učební obor ŘEZNÍK-UZENÁŘ

Chcete studovat perspektivní obor s dobrým zázemím
                                              Vaše volba je správná v oboru
                                                    ŘEZNÍK - UZENÁŘ
Studium je tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent získá výuční list. Obor je vhodný pro chlapce i děvčata (zaměření na uzenářskou výrobu a obchodní provoz). Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického a praktického vyučování. 

V teoretické přípravě se navazuje na předměty matematika, český jazyk a cizí jazyk, nově se žáci vzdělávají v odborných předmětech technologie zpracování masa, biologie a anatomie, výživa a v dalších. 
V odborném výcviku se žák naučí: 
• provádět všechny technologické úkony spojené s masnou výrobou, pracovat na porážce, zpracovávat a vyrábět masné výrobky
• třídit, porcovat, zpracovávat, konzervovat a skladovat maso všech jatečných zvířat, připravovat maso pro prodej a další výrobu
• ovládat strojní zařízení pro výrobní a obchodní činnost Žákům zdarma nabízíme veškeré vybavení, pracovní ochranné pomůcky a obědy s možností finančního ohodnocení:
• u žáků 1. ročníku až 15.000 Kč/ročně
• u žáků 2. ročníku až 20.000 Kč/ročně
• u žáků 3. ročníku až 25.000 Kč/ročně V případě zájmu nabízíme v průběhu studia možnost placených brigád.
Možnosti uplatnění absolventů:
Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník – uzenář v pozici zaměstnance v masném průmyslu při zpracování a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků. Po získání nezbytné praxe je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Absolvent bude schopen zejména jatečně opracovávat všechny druhy jatečných zvířat, ošetřovat a skladovat jatečně upravené maso a droby, bourat, upravovat a třídit maso a droby pro výsek a výrobu. Dále bude vyrábět a uchovávat masné výrobky, balit maso a masné výrobky, zpracovávat živočišné tuky, kontrolovat kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení a vykonávat činnosti související s prodejem masa a masných výrobků.
Absolvent má možnost ucházet se o přijetí do dvouletého nástavbového studijního oboru, který navazuje na předešlou přípravu a končí maturitní zkouškou.

Budeme se na Vás těšit v tomto perspektivním oboru s kvalitní výukou jak teoretické tak praktické části!


  Nepřehlédněte
Volný den (ředitelské volno) 7. 5. 2018
Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
Tiskopisy pro žáky a jejich zákonné zástupce
Všechny formuláře jsou aktuální. ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
vysledky_1.kolo1819_SO.pdf (323kb)
vysledky_1.kolo_1819_NA.pdf (237kb)
vysledky_1.kolo_1819_UO.pdf (415kb)
TABULKY DISCIPLIN POSTUPOVÉHO KO.xls (42kb)
Zpráva o činnosti organizace za .pdf (2.25Mb)
kriteriaprijriz_2018-2019.pdf (416kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Přebor školy v hokeji 2009


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 21.5.2018 12:39:25     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.