|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


[Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg]  

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků je dlouhodobým a úspěšným realizátorem evropských projektů. Tento projekt umožňuje škole realizovat aktivity, které dosud podpořeny nebyly: je zaměřen na aktivity v oblasti technického, přírodovědného, chemického a ICT vzdělávání počínaje dětmi z MŠ přes žáky ZŠ po žáky SŠ. Má-li být zvýšena konkurenceschopnost současných i potenciálních žáků školy, je potřeba učebny vybavit odpovídajícím vybavením a technikou. Náš projektový záměr se pokusí přispět ke zkvalitňování technického vzdělávání, kdy v současné době je výrazný nedostatek pracovníků v technických profesích. Pokusíme se využívat finanční prostředky k rozvoji odborných kompetencí pedagogických pracovníků a k motivaci dětí mateřských škol, žáků základních a středních škol ke studiu technických oborů. Dále se budeme snažit rozšířit spolupráci se základními školami  v Klatovech a okolí. Dále projektem dojde ke zkvalitnění vyučovacího procesu našich žáků.


Hlavním cílem projektu je rozvinout vědomosti, dovednosti a přístup žáků i pedagogů k technickému a odbornému vzdělávání. Dále jde o zkvalitnění podmínek pro studium nejen v technických oborech, které škola nabízí, ale i o zvýšení motivace žáků ke vzdělávání. Tento cíl reflektuje problematickou situaci na trhu práce v technických profesích i reálné uplatnění žáků. Modernizace učeben vychází ze současných potřeb a nároků kladených na výuku odborných předmětů vyučovaných ve školách. Součástí projektových aktivit je i zapojení dětí mateřských škol, žáků základních škol, jejichž cílem je podpora zájmu o technické a odborné vzdělávání tak, abychom ovlivnili další vzdělávací dráhu těchto žáků ve prospěch technického vzdělávání. Dále určitě jde o zkvalitnění podmínek a vytvoření moderního prostředí na škole pro naše pedagogy i žáky. Dalšími cíli jsou ověření získaných odborných dovedností v praktické činnosti v kroužcích, seznámení s reálným pracovním prostředím a s odbornou náplní vyučovaných studijních oborů. To vše by mělo posílit zájem žáků základních škol o technické obory. 

  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Beseda s MUDr. Uzlem (FOTO - Zorka Šašková)


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 18.7.2018 5:57:03     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.